Organisasjonsspørsmålet er fortsatt på tegnebrettet, Veien videre er uklar for Landsmøtets delegater. Men LO Finans er tydelig på behovet for en endring og tempoet må skrus opp. Arbeidsgiverne endrer seg raskere enn fagforeningene. Dette er en tankevekker. LO Finans har vært og er fortsatt like tydelig på at vi bør samles under en fane som en del av Handel og Kontor.

Etter valget har LO Finans bare en representant i Landsstyret, Jannicke Skånes.