På årsmøtet til HK Finans Avd 8 på Hamar 29. februar 2012 skulle det velges delegater til landsmøtet i Handel og Kontor i september. Det var knyttet stor spenning til valgkomitèens forslag til delegater. Etter  heftige diskusjoner og skriftlig avsteming klarte årsmøtet til slutt å enes om det som i utgangspunktet var valgkomitèensopprinnelige forslag.

Følgende personer ble valgt til å representere HK Finans Avd 8 på Landsmøtet til Handel og Kontor 15. – 19. september 2012:

Knut Bekkevold – fast representant i kraft av medlemskap i representantskapet i Handel og Kontor i Norge.

Jan Grenaker – fast representant i kraft av å være leder i Bransjerådet Finans og Eiendom i Handel og Kontor i Norge.

Ole Salomonsen – HK Finans Nord-Norge

Vigdis Rekdahl – HK Finans  Østfold Akershus

Elin Struperud – HK Finans  Sparebank1 Gruppen

Tor Ege – HK Finans SR-Bank

Kim Jelle – HK Finans Møre og Romsdal

 

Marit Jørgenrud og Åse Blomqvist ble valgt til varadelegater