Klimaendringer er en av de største utfordringene som menneskeheten står overfor. Det er avgjørende for livet på jorda at utslippene av skadelige klimagasser reduseres. For å få det til, må alle deler av samfunnet bidra – også arbeidslivet. Les mer på LOs nettsider.