Det er forskjell på sykefraværet i ulike deler av arbeidslivet. – I mange virksomheter er det godt samarbeid tillitsvalgte og ledelse for å få ned fraværet. Vi mener økt organisering, spesielt i sektorer hvor det er mye uorganisert arbeidsliv, vil være et viktig bidrag for redusert sykefravær.