Første rekke fra venstre: Viktor Sæther, Carl Fredrik Fiskvik og Karin Melhus Stigum. Andre rekke fra venstre: Randi Bergsveen, Iren Storlien, Aud Olaussen og Jannicke Skaanes. Tredje rekke fra venstre: Astrid Waaler, Aleksandra Prohic og Bente Ryen. Bakerste rekke fra venstre: Anna Veronica Dakowicz Suarez og Ulf Rognerud.