LO Finans Bank 1 fikk valgt inn 3 representanter til styret på årsmøtet i LO Finans HK 6. mars 2013.  Dette er et styremedlem mer enn vi hadde i den forrige perioden.

Jan Grenaker ble gjenvalgt som webredaktør og medlem av styret og arbeidsutvalget, Dordi Formoe rykket opp en plass på stigen og ble medlem av styret og første vara til arbeidsutvalget og Roshna Westad ble valgt inn i styret som ungdomsrepresentant.   

LO Finans Bank 1 får dermed like mange styremedlemmer som storebror LO Finans Sparebank 1 Gruppen.

Vi gratulerer !

Jan Grenaker, Roshna Westad og Dordi Formoe