lørdagLedelsen i Bank1 Oslo Akershus AS har det siste året jobbet med å innføre en prøveordning med utvidede åpningstider i forbindelse med åpningen av bankens nye lokaler i Youngstorget 5. Endringene skulle innebære utvidede åpningstider på ukens fire første dager, samt åpen bank på lørdager.   De ansatte og de tillitsvalgte i LO Finans Bank 1 har imidlertid hatt et annet syn på saken, siden bankens åpningstider er regulert i gjeldende bedriftsavtale.  Klubben valgte derfor å si nei til ledelsens forslag om en prøveordning med lørdagsåpent.

LO Finans Bank 1 har vært svært grundige i sitt arbeid om lørdagsåpen bank før tilbakemeldingen til ledelsen ble gitt. Klubben har diskutert saken med de ansatte i de berørte avdelinger, med vernetjenesten og med egne klubbkontakter, samt LO Finans og Handel og Kontor i Norge.  I tillegg har klubben mottatt signaler fra øvrige ansatte i banken.  Resultatet har vært at de aller fleste er negative til lørdagsåpen bank.