LO Finans HK ber Stein Reegård fra LO om en forklaring, etter at han i sterke ordelag utpekte finansbransjen som fagbevegelsens hovedfiende i framtiden. 

 Det var i en artikkel i LO Aktuelt nr 4-2013, hvor Stein Reegård kom med sine meninger om finansbransjen. 

LO Finans HK har mottatt mange reaksjoner på innholdet i artikkelen, og mange mener at artikkelen fremstår som ubalansert.  LO Finans HK ønsker å ha en god dialog med Stein Reegård om denne saken, og har derfor invitert ham til et møte etter sommerferien.  

Les hva LO Aktuelt skrev om saken her