Nytt nummer sendt ut i påsken. Ingen tvil om at flere artikler er rettet mot kommende lønnsoppgjør. Våre krav er fortsatt tuftet på lokal forhandlingsrett på lønnsdannelsen. Flere blader kan bestilles fra Kretskontoret.