Penger 5LO Finans har sett seg leie på at stadig mer av lønnen til finansansatte fordeles som individuelle tillegg.  LO Finans ønsker derfor at mer av lønnen skal gis som sentrale tillegg, og dette er et av hovedkravene i årets lønnsoppgjør.  Dagens lønnssystem gjør at lønnsforskjellene innenfor finansnæringen stadig øker, og at spesielt kvinner kommer særdeles dårlig ut i denne prosessen.

Les hva HK-Nytt skriver om saken her.