LO Finans har store planer for medlemsverving fremover.

Satsingen innebærer nye verveområder, nytt blad, nye nettsider og økt bruk av elektroniske tjenester.

Etter flere år med moderat medlemsøkning, vil LO Finans endre på måten vervingen skjer på.  Potensialet i allerede tilsluttede finansinstitusjoner er på 12554 personer, men det ville nok være utopi å tro at alle disse vil bli medlem hos oss, sier vervegeneral Åse Blomkvist. 

Etter planen skal medlemsvervingen foregå fra 1. januar 2014.  LO Finans har knyttet til seg nye ressurspersoner fra Handel og Kontor i Norge, som skal bistå i medlemsvervingen og hjelpe til med utforming av vervemateriell og riktige budskap.  Det lages i øyeblikket en handlingsplan for kampanjen, og det jobbes med å få på plass et verktøy som kan synliggjøre merverdien ved å være medlem i LO Finans.  I tillegg er forbundsleder i Handel og Kontor i Norge, Trine Lise Sundnes, svært opptatt av at forbundet skal lykkes innen finansområdet.

Neste utgave av magasinet «LO Finans» er allerede i trykken, og skal straks ut til alle medlemmer.  I tillegg er vi enige med LO Media om nye nettsider som være på plass før jul.  Fra før av har LO Finans endret logoen på APPen som ble lansert i fjor, og som gjør at du har kontakt med LO Finans direkte i lommen.  Det vil etterhvert også bli utstrakt bruk av Facebook og varsling gjennom SMS.