Mandag 10. juni ble alle ansatte i Hammersborggata 2 møtt av styret i LO Finans Sparebank1 Gruppen, som delte ut yoghurt til alle.  Målet var å få delt ut vår vervebrosjyre til flest mulig av våre ansatte, sier styremedlem Per Sundby i LO Finans Sparebank1 Gruppen.  

Yoghurtutdelingen har blitt en årlig foreteelse, og det ser ut som om de ansatte setter pris på dette tiltaket.  Hvis vi i tillegg kan verve noen medlemmer også, så er jo dette et suksessrikt tiltak, sier Sundby. 

Per Sundby og Erlend Nystad klare til aksjon.