Torsdag 1. mars 2012 ble LO Finanskonferanse arrangert for tredje gang.   Også denne gangen kunne Geir Heljesen lose publikummet gjennom programmet med rutinert hånd.  Årets store trekkplastere var statsråd Trond Giske, som i følge Geir Heljesen hadde lengre fartstid på regjeringstaburettene enn på Stortinget. 

Først ut var LO-leder Roar Flåthen, som var meget bekymret for todelingen i norsk næringsliv og hvilke konsekvenser dette ville få for årets lønnsoppgjør.  Flåthen mente også at finansbransjen hadde en utfordring ved de formidable lønnstilleggene banksjefene hadde bevilget seg i 2011.

Statsråd Trond Giske tok et oppgjør med de samme lederlønningene, og kritiserte bankene for å ha tilbudt finanspakker til kundene, som ingen egentlig visste innholdet i.  Giske var også bekymret for euromarkedet og mente at enkelte ratingselskapers nedgradering av land og banker, førte disse ut i vanskeligheter.   Giske kom også inn på viktigheten av å være tilstede der verdiskapningen skjer i fremtiden.

Jan Asker, direktør i Finansnæringens Arbeidsgiverforening, kjente seg ikke igjen med at lederlønningene i finansnæringen hadde økt med 16,4 % i 2011.  Jan Asker tok også et oppgjør med noen av fagbevegelsens oppslag om at prestasjonslønn måtte klassifiseres som trynetillegg.  Ellers sa Jan Asker at det i finansnæringen var likelønn mellom kvinner og menn, spesielt når man la samme stilling, lik alder og lik utdannelse til grunn.

Trine-Lise Sundnes, 1. sekretær i LO, sa at det var spesielt tre områder finansnæringen måtte konsentrere seg om fremover, og disse var lønnsgapet mellom kvinner og menn, ulikelønna og at finansmarkedet måtte bli mer bærekraftig.

Elisabeth Holvik fra Sparebank1 og Ali Esbati fra Manifest hadde interessante teorier rundt makroøkonomi og problemene rundt verdensomspennende gjeldsøkning.

Rune Bjerke, direktør i DNB, gjorde også noen refleksjoner rundt euromarkedet.  I tillegg mente han at mer fleksible banker ville bli morgendagens vinnere, og at pensjon nok ville bli det viktigste samtaleemnet i finansnæringen fremover.

Etter innleggene la Geir Heljesen opp til paneldebatt og spørsmål fra de fremmøtte.  Panelet besto av Ali Esbati, Elisabeth Holvik, Trine-Lise Sundnes og Jan Asker.

Trine-Lise Sundnes og Knut Bekkevold

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trond Giske

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Bjerke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali Esbati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Asker