Postkom er blant forbundene som er representert og vil være med å bestemme hvordan organisasjonen skal utvikles og på hvilke felter LO skal satse politisk.

Følg med på LOs 33.ordinære kongress 3.-7.mai på www.lo.no

Astrid Waaler er 3.vara til Postkoms representasjon.