Partene LO Fellesforbundet og NHO Norsk Industri er enige om å utrede tjenestepensjonsordninger som gir arbeidstakerne medbestemmelsesrett over pensjonen. Medbestemmelsesrett betyr plassering og forvaltning av pensjonsmidlene. Utredningen skal være ferdig innen inngang 2016 og blir da et hovedkrav i hovedforhandlingene samme år. Tariffesting av pensjon har startet opp.

LO Finans ser det som naturlig at nåværende pensjonsordninger ikke kan forringes i utredningsperioden.