Nyvalgt LO-leder Gerd Kristiansen synes det er viktig med et styrket LO Finans.

Hun mener at potensialet for LO-medlemmer innenfor finansbransjen er enormt. 

LO Finans har i dag nærmere 2500 medlemmer tilknyttet forbundene Postkom og Handel og Kontor i Norge.  Finanssektoren er imidlertid en av bransjene innen LO der organisasjonsgraden er lavest, og Gerd Kristiansen ser store muligheter til å bygge opp et slagkraftig LO Finans.  Målet er å ta kampen opp mot YS-forbundet Finansforbundet som i dag har 38.000 medlemmer.  

Gerd Kristiansen mener at det vil være et konkurransefortrinn å benytte navnet LO Finans fremover, både i identifiseringen av organisasjonstilhørigheten og i vervesammenheng.

Les mer om hva Aktuell skriver om saken her.