Hovedkravene fra LO foran vårens lønnsoppgjør er klare.

Kravene ser slik ut:

  • Sikring av kjøpekraften for alle.
  • En kombinasjon av egne, sentrale tillegg, bedring av minstelønnssatser og garantiordninger som fremmer likelønn og bekjemper lav lønn.
  • Strukturelle tiltak rettet mot å fremme likelønn, seriøsitet og lønnsevne i utsatte bransjer.
  • Prioritering av kvinnedominerte grupper i offentlig sektor.
  • Treparts prosjekt i offentlig sektor for å bygge ned ufrivillig deltid.