Pensjon er et hett tema i alle aviser. Banklovkommisjonen påpeker at innskuddsordningene gir et lavt pensjonsnivå. LO har signalisert at pensjon kan bli en viktig del av hovedoppgjøret i 2014. Pensjon er allerede luftet med NHO uten respons, ikke uventet.