LO-leder Roar Flåthen mener alle må bidra for å sikre sysselsettingen og skape rettferdig fordeling.   I sin innledning til LOs representantskap påpekte Flåthen at årets tariffoppgjør skal gjennomføres samtidig som det er krise i Europa, og at en forverring av situasjonen kan ramme Norge hardere enn den gjør i dag.  Vi står nå foran en utfordrende situasjon med fare for todeling av norsk økonomi og industri, hvor petroleumsindustrien går svært bra, mens store deler av konkurranseutsatt eksportindustri sliter, sier Flåthen.   

Solidariteten må gjelde alle, krever Flåthen med henvisning blant annet til at administrerende direktører og andre som har lederjobber innenfor finanstjenester i fjor hadde en lønnsvekst på 16,4 prosent.

Kravene fra LOs representantskap er å sikre kjøpekraften for alle, og tiltak som fremmer likelønn og motvirker lavlønn. LO vil prioritere både kvinnedominerte grupper i offentlig sektor og relevante bransjer i privat sektor. Kampen for likelønn må kjempes på bred front, og lønnsoppgjøret er det sterkeste virkemiddelet vi har, sier Flåthen.

Likelønn er også et lavlønnsproblem. Vi har store utfordringer innenfor blant annet tjenestesektoren, hvor vi har store innslag av useriøse aktører, stor arbeidsinnvandring og utfordringer knyttet til inn- og utleie.

 LO vedtok samtidig at årets hovedoppgjør blir forbundsvist.

Les mer om hovedlinjene til årets hovedoppgjør her.