Viser til intranettartikkelen i DNB, lagt ut i dag torsdag 16.5. kl 0900.

Lokalt oppgjør ente på 1,4 % etter at sentralt oppgjør enter på lave 0,6 %. Den totale rammen blir omtrent som forventet, for LO er alltid profilen problemet. LO Finans ønsker bedre kontroll og styring på fordelingen av lønnsmidlene innen tariffavtalen. Med andre ord hvem får tillegg fra det lokale lønnsoppgjøret. LO Finans ønsker sentrale forhandlinger eller forhandlingsrett på lokale oppgjør. Våre erfaringer med lokale oppgjør er svært varierende.  Hva er dine erfaringer med oppgjørene, kontakt våre lokale tillitsvagte eller vårt kretskontor.