Lokalt oppgjør har startet opp, Utbetaling skjer i oktober måned. LO Finans har de fleste koordineringsmøtene med forretningsområdene i uke 38. Alle ledere har informasjonsplikt om oppgjøret både i forkant og i etterkant.

Lønnsoppgjøret vil bli kommentert i de kommende medlemsmøtene i høst. Benytt sjansen snakk om lønn og dine forventninger.