Det lokale lønnsoppgjøret pr 1.7.2011 er drøftet, dvs ledelsen avgjør resultatet. Den lokale rammen ble på 1,5%. Et resultat totalt litt under 4% . Pr dato savner vi informasjon fra HR om oppgjøret. Uansett ramme er det en del midler å fordele, nok en gang hvem får av potten?  Det er fortsatt fordelingen som er det største problemet og som over år skaper større lønnsforskjeller. Vi savner en sterkere styring med fordelingen av potten. Noen sentrale punkter til oppgjøret:

  • Det skal gjennomføres lønnssamtaler (krav fra LO Finans siste 3 år)
  • Ingen diskriminering av seniorer
  • Potten skal fordeles etter  bedriftsavtalen/retningslinjene som er gitt, ikke prosentrestriksjoner fra KL direktører
  • Banken må få en mer standisering i håndtering av lønnsoppgjør lokalt, lokale ledere har et informasjonsansvar om gjennomføringen

LO Finans mener uansett at mer av lønnspottene må tas sentralt for å få bedre styring på oppgjørene i framtiden.  V Sæther