Årets oppgjør har med all tydelighet vist at banken ikke har en felles rutine for håndtering av lokale lønnsoppgjør. Ledere har forskjellig tolking av avtaleverket som gjør at tillitsvalgte får ulik innsyn i oppgjørene. Dette vanskeliggjør oppgaven til de tillitsvalgte.

Konsernavtalen for DNB og hovedavtalen  gir grunnlag for forskjellig tolking av hva som er avtalt.  LO Finans har i notat til ledelsen bedt om at det settes ned en arbeidsgruppe etter oppgjøret som må få på plass ens rutiner for lokale lønnsoppgjør.

I disse kostnadskuttider, hva hadde partene spart ved å ta hele tariffoppgjøret sentralt?