Potten på 1,4% er i hvoedsak ferdigbehandlet sist uke, uke 37. Utbetalinger skjer i oktober måned.

Prosessen har vært langt bedre enn sist år, men uansett har vi ingen forhandlingsrett på oppgjøret.

Og det merkes der LO Finans har bedt om justeringer. Lønnsgapet fortsetter og det finns ingen midler til å rette opp skjevheter.

LO Finans er eneste fagforening som forlanger forhandlingsrett eller sentrale oppgjør.