LO Finans har mange møter denne uka med forretningsområdene om årets lokale lønnsoppgjør. Det er gledelig at det er tatt større hensyn til lønnsetterslep (3 år uten tillegg) og utjevning av likelønn for kvinneer. Det siste har sitt grunnlag fra en protokoll fra siste forhandlinger med Finans Norge. Men fortsatt er det lederne som fordeler hele lønnspotten. LO Finans vil hest fordele en større den av potten sentralt for i det minste å dekke opp konstnadsutvikling i Norge og den normal lønnsutvikling i Norge. Har du spørsmål så ta kontakt med kretskontoret.