Penger 5Det nærmer seg lønnsforhandlinger i LO Finans, og den offisielle datoen for oppstart er satt til 23. april 2014.  Forruten lønn og ny sentralavtale, vil tariffestet pensjon være et av kravene under årets lønnsforhandlinger.

Etter å ha blitt omtalt som lønnsvinnerne i fjorårets oppgjør, vil forhandlingene kanskje bli tyngre enn vanlig for vårt forhandlingsutvalg denne gangen.  Pressens makt er nemlig stor, og når forhandlingspartene setter seg til bordet er begge klar over at lønnsøkningen for den vanlige finansansatte var langt fra 6,7 %, slik pressen ynder å hevde.  Den vanlige finansansatte fortviler over en slik presseomtale, men dette viser vel egentlig bare at lønnssystemene i finansbransjen er svært urettferdige og uoversiktlige.  Det vil derfor være en stor fordel om årets lønnsforhandlinger ville dreie mer i retning av større generelle tillegg, og en nedprioritering av bonuser og trynetillegg.  Den som skal representere LO Finans i lønnsforhandlingene er forhandlingsleder Tor-Arne Solbakken fra LO.  Med seg i forhandlingsutvalget har han Dagfinn Lund (LO), Pål Nordby (Handel og Kontor), Knut Bekkevold (LO Finans HK), Åse Blomkvist (LO Finans HK), Håvard Sivertsen (Postkom) og Astrid Waaler (LO Finans Postkom).  Hvis alt går etter planen, skal oppgjøret være i havn rundt 1. mai 2014.