Da har LO ved Fellesforbundet startet årets hovedoppgjør. Hovedoppgjøret berører både året lønnsramme, tekst samt pensjon. Vi anbefaler leseren til å bruke nettsidene til LO eller sidene til forbundene.

Pensjon er en nøtt som blir skjøvet ut i tid, en utredning skal foreligge innen utgang 2016. Da er pensjon kommet på dagsorden.