IMG_2688 - KopiLO Finans har i mange år hevdet at det er store lønnsskjevheter mellom kvinner og menn i finansbransjen.  Nå settes det ned et utvalg bestående av representanter fra både LO Finans og Finansforbundet for å se på saken.  Resultatet av kartleggingen skal leveres til Finans Norge innen 1. mars 2016. 

Allikevel er leder i LO Finans HK, Knut Bekkevold, godt fornøyd med årets lønnsoppgjør, som ga et kronetillegg på kr 3.100,- til alle.  Et kronetillegg istedenfor prosentvis tillegg bidrar til å heve lønningene til de som står på de laveste lønnstrinnene.  Det er derfor en glede at både LO Finans og Finansforbundet kunne enes om denne løsningen i årets mellomoppgjør.

Les hva HK-Nytt skriver om saken her.