En fortærende overskrift, vi som fikk 0,6 % på det sentrale oppgjøret og har sett langt etter de lokale pottene. Det er ikke alle som har fete bonuser og trekker opp overskriftene i avisene. Lønn er et problem for finansnæringen, forskjellene er store mellom topp og bunn. Vi trenger en god fastlønn å leve av. Husk at fastlønnen gir grunnlaget for den pensjonen vi alle skal leve av etter hvert. Dobbelt tap for mange dessverre.