Jf hovedavtalen § 14.5.

Den årlige lønnsvurderingen gjennomføres i år ved at det avholdes lønnssamtaler for ansatte som er omfattet av tariffavtaler. Den enkelte ansatte har rett til å ta opp lønn og lønnsrelaterte forhold med sin nærmeste leder i sin årlige medarbeidersamtale, eller i en egen avtalt lønnssamtale. Eventuelle endringer gjelder fra 1.7.2011. Lønnsvurderingen skal være gjennomført innen 31.10.2011.  11.8.2011 Viktor