LO Finans inviterte til finanskonferanse i Oslo Konferansesenter Folkets Hus tirsdag 2. mars.

Innledere for paneldebatten var Kirsten Idebøen, administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen, med tema:

  • Er finanskrisen over?
  • Bonus, incentiver i finansnæringen.
  • Eierstruktur i finansnæringen i fremtiden?

Jan Asker fra FA med tema:

  • Er finanskrisen over fra FA sitt synspunkt?
  • Likelønn i finansnæringen

Trine Lise Sundnes fra LO med tema:

  • Hvordan er kompetansen til ledere i finansnæringen, slik LO ser det?
  • Likelønn i finansnæringen fra LOs synspunkt.

Ole Morten Geving fra Finansdepartementet med tema.

  • Sett fra regjeringen.

Kirsten Idebøen mente at det verste av finanskrisen er over, men at det kan komme noen etterdønninger i årene som kommer. Hun mente at regjering, Stortinget og Norges Bank sammen med en ansvarlig finansbransje handlet bra i den gitte situasjon. Hun mente også at bonus/overskudsdeling/inteciver i den form som SpareBank1 Gruppen har i dag, bør fortsette.

Jan Asker mente også at vi vil se ettervirkningene over lang tid. Han sa også et det er høy sparevilje, positiv finanssparing og mere penger i husholdningenene. Enkelte land vil ha høy stasgjeld som et resultat av finanskrisen, noe som vil resultere i et lavere eksportvolum over tid. Finanskrisen er egentlig en samfunnsøkonomisk krise som med god regulering vil gi positive effekter på sikt.

Han svarte både ja og nei på spørsmålet om vi har likelønn i finansnæringen. Det er noe forskjell mellom kvinner og menn, men flere beslutningsfattere blant menn enn kvinner og flere kvinner i lavere normerte stillinger.Om tariffoppgjøret ønsker han seg mer «lokal lønnsdannelse», og mindre «1. mai-tillegg».

Ole Morten Geving ønsker at finansnæringen må komme tilbake og at sysselsetningen øker. Departementet satte iverk tiltak for å redde hele samfunnet, og ikke enkeltbanker, og synes de har lykkes godt med det. han ser også faren ved nye kriser ved for lavt rentenivå over tid. Departrementet ser også på konkrete regler på bonus/incentiver form finansnæringen.

Nestleder i HK Peggy Følsvik Hesen avsluttet paneldebatten med at vi har utfordringer i likelønnsdebatten.

<BILDER>