Vil du delta i medlemsdebatten foran LO-kongressen og stortingsvalget i 2013? Kretskontoret har en del hefter som kan sendes ut til medlemmer.