Åse Blomkvist ble oppskriftsmessig valgt til ny leder av LO Finans Sparebank1 Gruppen på årsmøtet i klubben 4. februar 2014.

Det har ligget i kortene en stund at klubbens leder gjennom mange år, Knut Bekkevold, skulle overlate roret i klubben LO Finans Sparebank1 Gruppen til yngre krefter.  På årsmøtet tirsdag ble dette en realitet, da årsmøtet i klubben vedtok at det ble Åse Blomkvist som skulle bli hans etterfølger.  Åse har det siste året vært sekretær i klubben, og i følge Knut Bekkevold har hun gjort oppgaven veldig bra.  Knut Bekkevold selv trekker seg ikke helt ut av manesjen ennå, siden han fortsetter i sine verv som leder av LO Finans HK og SLA.  I tillegg er jo Knut forbundsstyremedlem.  På årsmøtet ble Knut Bekkevold valgt inn i styret som 2. nestleder, med spesialoppgave for kompetanseoverføring og verving.  Vi ønsker begge lykke til med nye arbeidsoppgaver.

Av andre nyheter fra årsmøtet må vi nevne at Steinar Hågensen ble valgt til ny sekretær, og han vil også gå inn i styret til LO Finans HK på bekostning av nestleder Rune Svendsen.  Nye styremedlemmer ble Pernille Gvein og Ingar Stensland.

Nyvalgt leder Åse Blomkvist

Nyvalgt leder Åse Blomkvist