HK Finans avdeling 8 arrangerer i tidsrommet 1. februar til 1. juli 2011 en vervekampanje med månedlig premiering.    

Beste verver i mai 2011 ble Tor Ege (SR-Bank), som vil motta en IPod som premie.

Vinnerne for februar, mars og april 2011 var henholdsvis Vigdis Nybøle Rekdahl (Halden), Kine Voll (SB1 Gruppen) og Marit Jørgenrud (Bank 1 Oslo Akershus AS).