Beste verver for juni 2011 i vervekonkurransen til HK Finans avd 8 ble Dordi Formoe (Bank1 Oslo Akershus AS).Vinnerne for februar, mars, april og mai 2011 var henholdsvis Vigdis Nybøle Rekdahl (Halden), Kine Voll (SB1 Gruppen), Marit Jørgenrud (Bank1 Oslo Akershus AS) og Tor Ege (SR-Bank).

Vi gratulerer !