1. Delta 2. Bruk hele skalaen 3. Oppfølgingen skal være gjennomtenkt. Vi vil gjerne ha dine erfaringer med undersøkelsen, bruk lokal tillitsvalgt.