Jf § 3-4 medarbeider- og tilbakemeldingssamtale Konsernavtale for DNB-konsernet i Norge.

Den enkelte ansatte har rett til å ta opp lønn og lønnsrelaterte forhold med sin nærmeste leder i sin årlige medarbeidersamtale. Det skal skrives referat fra samtalen. Når årlig lønnsregulering er gjennomført skal nærmeste leder redegjøre for denne gjennom en tilbakemeldingssamtale med den enkelte ansatte. Det skal skrives referat fra samtalen.

Da krysser vi fingrene for at dette blir gjennomført i hele banken i slutten av året. Kontakt nærmeste tillitsvalgt hvis dette er helt fjernt fra din hverdag.