Resultatet av uravstemingen for lønnsoppgjøret foreligger nå. 

Medlemmene i HK Finans sa et rungende JA til årets lønnsoppgjør ved at hele 87,55 % stemte for forhandlingsresultatet.  Kun
12, 45 % mente at resultatet ikke var godt nok.

Det er også en milepæl at hele 63,8 % av stemmene denne gangen ble avgitt via internett.  Leder Knut Bekkevold i HK Finans synes en slik utvikling er positiv, og viser at uravstemning med papirbaserte stemmesedler snart er på vei ut.