Årsmøte

Årsmøtet i 2013 blir sannsynligvis den 15. februar.  Helgene i januar er opptatt med regionsamlinger. Kommer tilbake med tid og sted.

Bedriftsavtalen

Vi venter fortsatt på at SNN er klar til å sluttforhandle ny avtale.

Åpningstid i SNN

At åpningstid og arbeidstid skal vær lik ble bestemt av KL/Styret uten at dette ble diskutert med tillitsvalgte eller behandlet i Fellesutvalget slik som det er vanlig i slike saker.  Vi har selvfølgelig påpekt behandlingen av denne sak, og at dette skaper trøbbel for de ansatte angående forberedelser, opplæring og informasjonsmøter.  Men, til nå har våre lokalbanker ikke merket nevneverdige henvendelser før kl. 09.00 eller etter kl. 15.00.

Kundesenter

Alliansens nasjonale kundesenter åpner offisielt den 13/1-2013 kl 13.13. (i Stavanger)  Åpningstiden blir:  Hverdager kl 16.00-24.00 og Lø/Sø/Helg kl. 08.00-24.00.  Endring i vårt kundesenter blir at vi åpner kl. 07.00 på hverdager (kompensasjonstillegg fra 07.00-08.00) og lørdager (frivillig ordning) og holder stengt på søndager.

Personalhåndboka

Denne er nå oppdatert – Se på Spinn: Personalgoder – Fordelsprogram ansatte.

Verving

Vi har vervet 7 nye medlemmer i år.  Vi blir gjerne flere – Snakk med din kollega.

Julegaver

Selv om banken har besluttet å ikke gi oss julegaver i år, så svikter ikke HK Finans oss – det blir julegaver i år også.

Stipend

Tenker du å ta videreutdanning så fins det stipendordning i HK, søknadsfrist er 1. februar.  Se mer på vår hjemmeside (medlemsfordeler):  www.lofinans.no

Fra Alliansen

*Sparebank1 Gruppen nedbemanner med 60 årsverk etter sammenslåing av Liv og Skade.  Løses relativt smertefritt med sluttpakker.
*Bank1 Oslo nedbemanner med 20 årsverk
*SNN nedbemanner med 15 årsverk per 1/1-2013.  Forhandlinger pågår.

22/11-2012  Ole S.