HK Finans Bank 1 inviterer til medlemsmøte i banken onsdag 28. april 2010. Møtet avholdes i Auditoriet i H2. Vi starter med en matbit fra kl. 16.00 og med møtestart kl. 16.30 og holder på til maks kl. 18.30 (kan være at vi blir ferdig før).

Styret har satt opp følgende temaer på møtet:

  • Nytt styre; hva betyr det for deg, og fordeler ved å være medlem i HK Finans Bank 1
  • Verving av nye medlemmer
  • Hva jobber styret med akkurat nå
  • Autorisasjonsordningen
  • Nytt fra HK Finans
  • Nye LOfavør-forsikringer
  • Eventuelt

Vi inviterer dere til å komme med innspill på hvordan dere ønsker at klubben skal fungere og evt. saker som spesielt opptar dere som medlemmene.