Det er avtalt møter på Hamar og Gjøvik med de lokale tillitsvalgte 4. november 2010.