Tirsdag 31. januar 2012 avviklet HK Finans Østfold Akershus sitt første medlemsmøte etter at klubben ble til HK Finans Østfold Akershus etter fusjonen 1. november 2012.

Med tett oppunder 50% oppslutning ble det et veldig hyggelig, engasjerende og positivt ladet møte i bankens nye lokaler på Værste-området i Fredrikstad.

Områdebanksjef for Fredrikstad/Hvaler, Erik Pedersen, åpnet møtet med å fortelle om historien bak de nye lokalene og innredningen.  Dette kontoret er verdt et besøk!  Flere installasjoner har symbolsk betydning, bla ekspedisjonskranken som ser ut som en båt fra Fredrikstad Mekaniske Verksted AS (FMV).
 
Videre hadde vi en presentasjon av styremedlemmene, Vigdis, Helge, Tove, Wenche og Cathrine, samt varamedlemmene Bente og Brita.  Den enkeltes styrker og svakheter ble blottlagt!
 
Vigdis ga en forhandlingstatus på avtaleverket – Sentralavtalen,  Hovedavtalen og Bedriftsavtalen, sistnevnte som vi straks er i mål med, samt status fusjon. Det var bra med engasjement fra salen !
Vi må berømme ståpåvilje og positivitet blant medlemmene på tross av de utfordringer som en fusjon fører med seg.
 
Cathrine orienterte om Kulturprosjektet i Sparebank 1 ØA.  To bedriftskulturer skal smeltes sammen til en…  Det er viktig å løfte hverandre, vise respekt og ikke minst ha det gøy på jobb.  Latter og humor løser opp i en travel hverdag! 
 
Møtet ble avrundet med innspill på et sosialt arrangement i HK Finans ØA, som vi skal ha i løpet av året.  Det kom flere gode forslag på dette.