Medlemsmøte på Gjøvik 30.10. og Hamar 28.10.2014.

Ibegynnelsen av desember starter vi opp med vår tradisjonelle julelunsj for alle medlemmer.