Noen som ønsker et møte  med tillitsvalgte i høst, ta kontakt med kretskontoret. Vi setter pris på å møte våre medlemmer direkte for å få fram synspunkter og ønsker for framtiden. Et sentralt spørsmål er alltid lønnsoppgjør og fordeling av lokale lønnspotter. I DNB er et lokalt oppgjør i august/september med utbetaling i oktober måned. I tillegg er det en lokal pott på 0,3 % til likestilling, utjevning av lønnsforskjeller mellom mann og kvinne med tilnærmet like oppgaver.