Krevende mekling for alle parter, ingen tvil om at bak alle ord ligger ulik ideologi i synet på sentrale oppgjør og avtaler og motpartens ønsker om variabel lønn og individuelle lønnssamtaler. Det går noen skillelinjer her som kommer tydelig fram under en mekling.

LO har noen grunnleggende holdninger som er er godt å forholde seg til og som gir et løft for normale lønnsinntekter. Lønnsfesten i finanssektoren er ukjent for våre medlemmer og mange andre som sitter igjen med bare sentrale oppgjør. Vi har fortsatt en jobb å gjøre for å få større innflytelse på sentrale og lokale lønnsforhandlinger.

Det sentral tillegget er godt, det er et mellomoppgjør. Spørsmålet er alltid profilen , les hvem får mest av potten. Fortsatt ønsker vi oss mer til normale lønninger, lavlønns- og likestillingsprofil.

Kompetanse ble et stridens eple, ærlig talt liten bevegelse i standpunktene. LO ønsker seg en sterkere forankring i sentrale avtaler for å sikre likebehandling ogforutsigbarhet. Vi har en jobb å gjøre. Relavant kompetanse skal gi uttelling i lønns- og karriereutvikling.

LO Finans vil jobbe videre med kompetanse og gjøre avtaleverekt innen FA mer moderne og tilpasset sentrale løsninger.  7.6.2011  Viktor