Mekling og eventuell streik på LO Finans-området

Meklingen mellom LO og Finans Norge i årets lønnsoppgjør foregår fra 29. mai – 30. mai. Meklingsfristen for å finne en løsning er kl. 24.00 natt til torsdag 31. mai. Dersom LO og Finans Norge ikke blir enige før fristen er ute, blir det streik. En eventuell streik starter torsdag 31. mai kl. 08.00.

 

Informasjon om mulige virkninger av en streik

I det følgende vil vi gi noen svar spørsmål rundt streik og streikestønad.

 

Streikestønad

Ved en eventuell streik utbetales det streikestønad fra HK. Streikestønaden vil utgjøre netto månedslønn med utgangspunkt i lønn for april måned. For medlemmer med variabel lønn vil grunnlaget være gjennomsnittlig månedslønn for perioden februar til april 2018. Mer detaljert informasjon om utregning av streikestønad og hvilke skjemaer som skal benyttes, kommer senere.

 

Hvem får streikestønad?

Det er bare medlemmer i HK som får streikestønad hvis de blir tatt ut i streik eller blir permittert av arbeidsgiver på grunn av streiken. De som ikke er medlem i HK og blir permittert på grunn av streik i egen bedrift, har ikke krav på dagpenger fra NAV og får heller ikke streikestønad.

Sørg derfor for at deres uorganiserte kollegaer melder seg inn så fort som mulig, og innen 29. mai for å få rett til streikestønad. Meld inn din kollega her  https://www.hkmedlem.no/bli-medlem?_ga=2.58608238.53040861.1513155102-1739040089.1511787758

 

Ferie og ferieavvikling

Dersom ferie er fastsatt og avtalt med arbeidsgiver før plassene blir sagt opp, kan denne avvikles på vanlig måte med feriegodtgjørelse etter gjeldende regler. Det samme gjelder dem som er på ferie når streiken starter. Dersom ferie ikke er fastsatt før plassoppsigelsen har en ikke krav på å få avviklet denne så lenge streiken pågår.

 

De som har fått utbetalt feriepenger, skal det ikke utbetales stønad for den tid feriepengene skal dekke.

 

Sykepenger under streik

I henhold til folketrygdloven har man bare rett på sykepenger fra det offentlige hvis man blir syk før konflikten blir iverksatt. Blir man syk under konflikten og fortsetter å være syk etter at arbeidet er gjenopptatt, har man rett til sykepenger fra den dagen arbeidet ble gjenopptatt.

 

Er man derimot syk når konflikten starter, men blir friskmeldt underveis, får man streikestønad fra den dagen man er friskmeldt. Blir man syk mens streiken pågår fortsetter man å motta streikestønad så lenge konflikten varer