Partene i finansnæringen er enige om å mekle på overtid. 

Partene har nå meklet siden klokken 10.00, men er enige om å fortsette på overtid utover fristen som gikk ut ved midnatt.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon straks det foreligger en avklaring i meklingen.