Hei og vel overstått sommer.

Jeg håper at alle har hatt en fin og avslappende ferie og er klar for travle høstdager.

På tillitsvalgt fronten har det vært rolige sommermåneder, men nå er det full fart igjen og jeg ser frem til en travel høst.

Etter planen skulle vi ha startet opp forhandlingene om ny Bedriftsavtale nå i høst, men arbeidsgiver valgte ikke å si opp avtalen.  Forhandlingsutvalget har kommet frem til at vi forlenger avtalen med 1 år og utsetter forhandlingene til høsten 2012.

Hovedavtale og Sentralavtale er sagt opp og arbeidet med disse starter i slutten av september.  Det er HK/LO som forhandler disse avtalene med FA.  HK Finans SR-Bank sitt bidrag her vil være å komme med innspill til forbedringer.  Jeg er ikke med i forhandlingsutvalget.

Jeg minner om at aktive medlemmer når som helst kan komme med gode innspill og øvrige henvendelser til styret.

Til sist ønsker jeg at alle får en fin høst.

 

HTV HK-Finans SR-Bank

Tor