Forberedende møte i dag  26.4., tallgrunnlaget for oppgjøret. Forhandlinger start 28.4.2011. Parallelle forhandlinger med FA. Vår krets er representert ved Viktor Sæther og forbundet ved Håvar Sivertsen.