Det er pause i forhandlingene mellom LO og Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA). Arbeidsgiversiden ba om pause i forhandlingene med LO i natt da Finansforbundet brøt forhandlingene. Forhandlingene mellom FA og LO var i en tidlig fase hvor vi fra vår side har skissert innretning og fordeling i tråd med den profilen vi har krevd i de senere år gjennom størst tillegg i bunn der kvinner er i flertall.  Under årets forhandlinger skal også kapitlet om utdanning/kompetanse i sentralavtalen (Kap V) ferdigstilles.  Viktor